منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نسبت بازده فروش

ويدئو آموزش نسبت بازده فروش

این نسبت اصلی ترین مقیاس برای محاسبه سودآوری شرکت است که در آن بررسی می شود که فروش شرکت چه میزان سود خالص برای شرکت به وجود آورده است.

 

در بورس ایران مفهوم نسبت بازده فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نسبت بازده فروش به عنوان نسبت سود خالص یا سود عملیاتی (قبل از کسر هزینه‌های مالی و مالیاتی) به فروش خالص یک شرکت در یک دوره مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

فرمول:   فروش خالص/ سود خالص (قبل از مالیات) = بازده فروش

تغییرات این نسبت نشان دهنده روند عملیاتی شرکت است؛ یعنی اگر این نسبت روند صعودی داشته باشد بیان کننده بهبود عملیات شرکت است و اگر روند نزولی داشته باشد نشان دهنده تنزل در عملیات شرکت است.

  1. سود خالص یا سود عملیاتی: این مفهوم نشان دهنده سودی است که یک شرکت از فعالیت‌های عملیاتی خود به دست می‌آورد، به عبارت دیگر درآمدی است که بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مالی و مالیاتی به دست می‌آید. این می‌تواند شامل سود ناخالص، سود عملیاتی و سایر درآمدهای عملیاتی باشد.
  2. فروش خالص: این مفهوم نشان دهنده کل فروش یک شرکت در یک دوره مشخص است. این شامل درآمد حاصل از فروش کالاها یا خدمات و همچنین مواردی مانند حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری است.
  3. نسبت بازده فروش: این نسبت نشان دهنده توانایی یک شرکت در تبدیل فروش خالص به سود است. یعنی میزان سودی که از هر واحد فروش خالص به دست می‌آید. این نسبت نشان می‌دهد که چه قدر یک شرکت توانایی دارد درآمد خالص خود را به سود تبدیل کند.

مفهوم نسبت بازده فروش مهم است زیرا نشان دهنده کارایی عملیاتی شرکت است. این نسبت بیانگر سودآوری کسب و کار و کارایی مدیریت در تبدیل فروش به سود است. افزایش این نسبت نشان می‌دهد که شرکت توانایی افزایش سود خود را از فروش‌های خود دارد که می‌تواند جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.