منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نسبت مالکانه

این نسبت مشخص می کند چه میزان از دارایی های شرکت برای سهامداران شرکت است و با این نسبت می توان اهمیت سهامدران شرکت و میزان تاثیرگذاری انها در شرکت را محاسبه کرد.

فرمول: کل دارایی/ارزش ویژه= نسبت مالکانه

هرچه این نسبت صعودی باشد یعنی شرکت به تعهدات خود پایبندی بیشتری داشته است و در صد مالکیت سهامداران در شرکت رو به افزایش است که این باغث می گردد شرکت از اهرم های مالی و تسهیلات استفاده کمتری داشته باشد و یا اصلا استفاده نکند.

هرچه این روند نزولی باشد یعنی شرکت تامین مالی از محل اعتبارات دارد و ریسک شرکت رو به افزایش است.